Pirmininkaujančios Lietuvos pareiškimas dėl pasaulinės AIDS dienos

Pirmininkaujančios Lietuvos pareiškimas dėl pasaulinės AIDS dienos

 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Briuselis, 2013 m. lapkričio 29; 17175/13; (OR. Angl.); PRESSE 520

 

25-ųjų Pasaulinės AIDS dienos proga Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Lietuva nori pasidžiaugti įspūdinga pažanga, kurią šiandien pasaulis yra pasiekęs kovodamas su ŽIV/AIDS.

Nuo 2001 m. naujų ŽIV infekcijos atvejų skaičius sumažėjo 33 % , o vis plačiau taikomas antiretrovirusinis gydymas, kuris šiuo metu jau prieinamas10 milijonų žmonių mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse, leido žymiai sumažinti su AIDS susijusių mirčių skaičių.

Tačiau pirmininkaujanti Lietuva reiškia gilų susirūpinimą dėl to, kad Pasaulio sveikatos
Organizacijos Europos regione naujų ŽIV infekcijos atvejų skaičius yra didžiausias, ir ragina naudoti gyvenimo patikrintus prevencijos ir žalos mažinimo metodus.

Europos Sąjungos ir valstybių narių lyderystė išlieka labai svarbi suteikiant pagreitį pastangoms įgyvendinti globalius kovos su AIDS tikslus iki 2015 m. pabaigos. Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, yra tvirtai įsipareigojusi užtikrinti tolesnį ES pirmavimą įgyvendinant su sveikata susijusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus, tarp jų ir tikslą, kad iki 2015 metų būtų gydomi 15 milijonai su ŽIV gyvenančių žmonių.

Europos Tarybai pirmininkaujanti Lietuva pabrėžia, kad siekiant veiksmingo atsako ŽIV infekcijai labai svarbu ginti ir remti žmogaus teises, taip pat metodus, gerbiančius gyvensenos įvairovę. Prisimindami Dublino, Vilniaus ir Brėmeno deklaracijų nustatytus principus, prašome vyriausybes suteikti pakankamą finansavimą prevencijos, tyrimų ir gydymo programoms.

Naujausi mokslo laimėjimai, naujos priemonės ir pamokos, išmoktos kovojant su AIDS, įtikinamai įrodė sutelkto finansavimo naudą užtikrinant visuotinę prieigą prie ŽIV
prevencijos, gydymo, priežiūros ir paramos. Tokia finansavimo forma gali gerokai sumažinti naujų ŽIV infekcijos atvejų skaičių ir išsaugoti gyvybę šimtams tūkstančių žmonių, kurie kasmet miršta nuo AIDS ir su AIDS susijusių infekcijų Europos Sąjungoje ir  kaimyninėse šalyse.

Atsižvelgiant į tai, Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, pritaria Europos
Komisijos vykdomam darbui siekiant atnaujinti ir išplėsti kovos su ŽIV/AIDS
Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse priemonių planą kaip Europos Sąjungos, valstybių narių ir kaimyninių šalių bendrų veiksmų pagrindą.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Lietuva sveikina globalų atsaką ŽIV kaip jėgą, galinčią paskatinti permainas įgyvendinant socialinį teisingumą ir į  žmones orientuotos sveikatos apsaugą, tikslus, kurie turėtų būti atsispindėti ir išlikti darbotvarkėje po 2015 metų. Ir toliau neatsisakydami bendros atsakomybės ir visuotinio solidarumo principų,  galime paspartinti tolesnį žengimą link galutinio tikslo – pergalės prieš AIDS epidemiją.