Naujos grėsmės pasauliui paskatino susivienyti geriausius pasaulio virusologus

Daugiau kaip dešimčiai šalių atstovaujantys geriausi gydytojai virusologai neseniai patvirtino savo paramą ir dalyvavimą naujai įsteigtos „Global Virus Network” (GVN) tarptautinės tarnybos, kuri kaups informaciją ir sieks nustatyti, tirti ir kontroliuoti žmonijai grėsmę keliančias virusines ligas, darbe. Steigiamasis GVN susirinkimas vyko kovo 1-3 d. Italijos ambasadoje Vašingtone. Jo metu kiekvienas iš dalyvių pasirašė Dalyvavimo ir paramos deklaraciją.

GVN siekia įgyvendinti tikslus, kuriuos iškėlė Dr. Robert C. Gallo, vienas iš GVN įkūrėjų, Žmogaus virusologijos instituto Merilendo medicinos mokyklos universiteto direktorius ir plačiai žinomas kaip pirmųjų žmogaus retrovirusų (tarp jų ir specifinės rūšies leukemiją sukeliančio retroviruso) atradėjas bei vienas iš ŽIV atradėjų bei ŽIV kraujo testo kūrėjų. Nuo devintojo dešimtmečio pradžios ir po staigaus ŽIV / AIDS epidemijos protrūkio Dr. Gallo ėmė garsiai kalbėti apie visų šalių bendradarbiavimo būtinybę siekiant užpildyti mokslinių tyrimų spragas, atsiradusias ankstyvame virusinių epidemijų etape, ir užtikrinti, kad būtų parengta pakankamai gydytojų virusologų, pajėgių susidoroti su šiais iššūkiais.

„Nuo pat tos dienos, kai buvo registruoti pirmieji ŽIV / AIDS atvejai”, sakė Gallo, „aš tvirtai tikėjau, kad medicinos mokslas šioje srityje geriausiai pasitarnaus žmonijai, jei iškiliausi virusologai suvienys pastangas ir geriau pasirengs kovai su būsimomis ir esamomis virusų grėsmėmis. GVN kaip tik ir ėmėsi šios misijos.”

Per dvi susitikimo dienas dalyviai patvirtino GVN tikslus ir uždavinius:

(i) sukurti tinklą ekspertų, kurie bendradarbiaudami su esamomis priežiūros programomis ir visuomenės sveikatos organizacijomis tirtų medicinos požiūriu svarbius virusus bei kontroliuotų virusų keliamas grėsmes siūlydami greitas ir koordinuotas priemones ir vykdydami išsamius visų žmonijai grėsmę keliančių virusų rūšių medicininius tyrimus;

(ii) iš šiam tinklui priklausančių mokslininkų tyrinėtojų suformuoti bendras pajėgas kryptingai tirti žinomų ar numanomų virusų sukeliamas ligas, kurių pažinimas reikalauja specializuotų įvairių sričių specialistų žinių;

(iii) organizuoti praktinio rengimo programas ir taip sumažinti kritinį dabartinių ir būsimų virusologų stygių; ir

(iv) informuoti vyriausybes, visuomenės sveikatos organizacijas ir plačiąją visuomenę virusų keliamų grėsmių klausimais; skatinti mokslinių tyrimų vykdymą ir specialistų rengimą siekiant įveikti šias žmonijai iškilusias grėsmes.

Daugiau nei iš dešimties šalių atstovų sudaryta ir vis besiplečianti GVN veiks pasaulio mastu kaip pavojingų virusų puolimą atremiantis greitojo reagavimo būrys ir informacinė agentūra, kurios uždavinys – šviesti, informuoti ir skleisti nepaprastos svarbos informaciją vyriausybėms, sveikatos organizacijoms, sveikatos specialistams ir plačiajai visuomenei. Nemažiau svarbus GVN uždavinys – siekti įveikti kritinį kvalifikuotų gydytojų virusologų visame pasaulyje stygių.

Virusai aukų nesirenka. Jie puola mus visus. Praėjo tos dienos, kai virusai nusiaubdavo tik mažas populiacijas ar nedideles geografines teritorijas – šiandien jie greitai plinta po visą pasaulį. Taigi siekiant suduoti veiksmingą atsakomąjį smūgį būtina visų šalių sąveika ir bendradarbiavimas.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – GVN narys.

Foto: susitikimo su prof. R.Gallo metu